Wat deze voorwaarden dekken. Dit zijn de algemene voorwaarden op basis waarvan we je producten aanbieden, verkopen en leveren via de website www.skechers.nl

Waarom je deze voorwaarden moet lezen. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je je bestelling bij ons indient. Deze voorwaarden vertellen je wie we zijn, hoe we producten aan je leveren, wat je moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. 

Informatie over ons en hoe je contact met ons kunt opnemen

Wie we zijn. Wij zijn Skechers USA Benelux BV, een bedrijf geregistreerd in Nederland. Het registratienummer van ons bedrijf is 18068748 en ons hoofdkantoor is gevestigd te Cartografenweg 16, 5141 MT, Waalwijk, Nederland. Ons geregistreerde btw-nummer is NL811125531B01.

Hoe je contact met ons kunt opnemen. Je kunt contact met ons opnemen via e-mail op info.nl@skechers.com , door onze klantenservice te bellen op +31 416 673 160 of door ons te schrijven naar Skechers USA Benelux BV, Cartografenweg 16, 5141 MT, Waalwijk, Nederland.

Hoe we contact met jou kunnen opnemen. Als we contact met je moeten opnemen, zullen we dat telefonisch of schriftelijk doen op het e-mail- of postadres dat je bij je bestelling aan ons hebt gegeven. 

Ons contract met jou

Hoe we je bestelling accepteren. Je gaat ermee akkoord dat je bestelling een aanbod is om, onder deze Voorwaarden, alle producten en diensten te kopen die in je bestelling zijn opgenomen. Alle bestellingen moeten door ons worden geaccepteerd, anders zijn wij niet verplicht om de producten of diensten aan je te verkopen. We kunnen ervoor kiezen om naar eigen goeddunken bestellingen niet te accepteren. Onze acceptatie van je bestelling zal plaatsvinden wanneer we je een e-mail sturen waarin we deze accepteren. Op dat moment ontstaat er een contract tussen jou en ons. 

Als we je bestelling niet kunnen accepteren. Als we je bestelling niet kunnen accepteren, zullen we je hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en zullen we je niets in rekening brengen voor het product. Voorbeelden van redenen waarom we je bestelling niet kunnen accepteren, zijn de volgende: het product is niet op voorraad; je factuurgegevens zijn niet correct of verifieerbaar; we hebben een fout vastgesteld in de prijs of beschrijving van het product; of we kunnen een door jou opgegeven leveringstermijn niet halen.

Je bestelnummer. We zullen een bestelnummer aan je bestelling toewijzen en dit aan je doorgeven wanneer we je bestelling accepteren. Het helpt ons als je ons het bestelnummer kunt geven wanneer je contact met ons opneemt over je bestelling.

Goederen zijn niet voor wederverkoop of export. Je verklaart en garandeert dat je uitsluitend producten of diensten van de Site koopt voor je eigen persoonlijk of huishoudelijk gebruik, en niet voor wederverkoop of export. 

Prijs en betaling

Waar je de prijs van het product kunt vinden. De prijs van het product (met inbegrip van toepasselijke belastingen zoals btw) is de prijs die op de bestelpagina's wordt vermeld op het moment dat je je bestelling plaatst. Alle prijzen, kortingen en promoties die op deze Site worden geplaatst, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

Wat gebeurt er als we een verkeerde prijs geven. We streven ernaar nauwkeurige prijsinformatie weer te geven. Het is echter altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de producten die we verkopen onjuist geprijsd zijn. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te allen tijde te corrigeren, en bestellingen die uit dergelijke voorvallen voortvloeien te annuleren. Normaal gesproken controleren wij de prijzen voordat we je bestelling accepteren, zodat we, wanneer de juiste prijs van het product op de besteldatum lager is dan onze vermelde prijs op de besteldatum, het lagere bedrag in rekening zullen brengen. Als de juiste prijs van het product op je besteldatum hoger is dan de prijs die aan je is doorgegeven, nemen we contact met je op voor je instructies voordat we je bestelling accepteren. Als we je bestelling accepteren en verwerken wanneer er een duidelijke en onmiskenbare prijsfout is en die redelijkerwijs door jou kan worden herkend als een verkeerde prijs, kunnen we het contract beëindigen, je alle bedragen die je hebt betaald terugbetalen en de retourzending van alle aan je geleverde producten vereisen.

Wanneer en hoe je moet betalen. Je moet voor de producten betalen voordat we deze verzenden. We accepteren betalingen met MasterCard, Visa, en PayPal.  Je verklaart en garandeert dat (i) de creditcardgegevens die je ons verstrekt waarheidsgetrouw, juist en volledig zijn, (ii) je naar behoren gemachtigd bent om een dergelijke creditcard te gebruiken voor de aankoop, (iii) de door jou gemaakte kosten zullen worden gehonoreerd door je creditcardmaatschappij, en (iv) je de door jou gemaakte kosten zult betalen tegen de gepubliceerde prijzen, inclusief verzend- en administratiekosten en alle toepasselijke belastingen, indien van toepassing, ongeacht het bedrag dat op de Site wordt vermeld op het moment van je bestelling.

Levering van producten

Uitsluitingen voor levering. Skechers kan niet leveren aan adressen op het eiland Man, de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla.

Leveringskosten. De leveringskosten zijn zoals weergegeven op onze website. De gepubliceerde prijzen zijn exclusief verzend- en afhandelingskosten. Al deze kosten worden toegevoegd aan het totaal van je koopwaar en worden gespecificeerd in je winkelwagen en in de e-mail ter bevestiging van je bestelling. 

Wanneer we de producten leveren. Tijdens het bestelproces laten we je weten wanneer we de producten aan je zullen leveren.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen waarover we geen controle hebben. Als onze levering van de producten wordt vertraagd door een voorval waarover wij geen controle hebben, zullen we zo snel mogelijk contact met je opnemen om je dit te laten weten en zullen we stappen ondernemen om de gevolgen van de vertraging tot een minimum te beperken. Op voorwaarde dat we dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door het voorval, maar als er een risico is op aanzienlijke vertraging, kunt je contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor producten waarvoor je hebt betaald maar die je niet hebt ontvangen. 

Als je de levering niet opnieuw regelt. Als er niemand beschikbaar is op je adres om de levering in ontvangst te nemen en de producten niet in de brievenbus passen, zullen we je een briefje achterlaten met informatie over hoe je de levering opnieuw kunt regelen of de producten kunt ophalen bij een lokaal depot. Als je, na een mislukte levering, de levering niet opnieuw regelt of ophaalt bij een leveringsdepot, kunnen we het contract beëindigen.

Je wettelijke rechten als we producten te laat leveren. Je hebt wettelijke rechten als we producten te laat leveren. Als we de leveringstermijn voor een product overschrijden, kun je het contract onmiddellijk als beëindigd beschouwen als een van de volgende gevallen van toepassing is:

  1. we hebben geweigerd de producten te leveren;

  2. de levering binnen de leveringstermijn was van essentieel belang (rekening houdend met alle relevante omstandigheden); of

  3. je hebt ons voordat we je bestelling hebben geaccepteerd laten weten dat de levering binnen de deadline van essentieel belang was.

Verantwoordelijkheid en eigendom van de producten

Wanneer je verantwoordelijk wordt voor de producten. De producten zijn jouw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat we de producten leveren op het adres dat je ons hebt gegeven.

Wanneer de producten jouw eigendom zijn. Je bent eigenaar van de producten zodra we de volledige betaling hebben ontvangen.

Retourzendingen

Het uitoefenen van je recht om van gedachten te veranderen. Je kunt ongedragen goederen binnen vijfenveertig (45) dagen na de datum van ontvangst van de producten retourneren en een terugbetaling ontvangen in overeenstemming met de instructies hieronder voor het verkrijgen van een terugbetaling. We zullen de kosten voor het retourneren van de producten betalen in overeenstemming met ons retourbeleid.

Producten die niet aan de beschrijving voldoen, niet geschikt zijn voor het beoogde doel of niet van bevredigende kwaliteit zijn

De producten moeten voldoen aan de beschrijving, geschikt zijn voor het beoogde doel en van bevredigende kwaliteit zijn. Als je producten niet aan de beschrijving voldoen, niet geschikt zijn voor het beoogde doel of niet van bevredigende kwaliteit zijn:

  1. kun je de goederen binnen vijfenveertig (45) dagen retourneren en een terugbetaling ontvangen in overeenstemming met de instructies hieronder voor het verkrijgen van een terugbetaling;

  2. kun je de goederen binnen zes (6) maanden retourneren en, als je goederen niet kunnen worden gerepareerd of vervangen, een terugbetaling ontvangen in overeenstemming met de instructies hieronder voor het verkrijgen van een terugbetaling; en

  3. kun je de goederen na zes (6) maanden retourneren en, als je kunt aantonen dat het product niet aan de beschrijving voldeed, niet geschikt was voor het beoogde doel of niet van bevredigende kwaliteit was op het moment van levering en je goederen niet kunnen worden gerepareerd of vervangen, een terugbetaling krijgen in overeenstemming met de instructies hieronder voor het verkrijgen van een terugbetaling. 

In elk geval zullen we de kosten voor het retourneren van de producten betalen in overeenstemming met ons retourbeleid. Na retourzending van de producten en betaling van de terugbetaling, komt het contract tot een einde.

Hoe je een terugbetaling kunt krijgen

Vul het formulier in. Om een terugbetaling te krijgen als je producten niet aan de beschrijving voldoen, niet geschikt zijn voor het beoogde doel of niet van bevredigende kwaliteit zijn, kun je het retourformulier invullen dat beschikbaar is wanneer je inlogt op je skechers.nl-account of (na verzending) via de link naar de bestelstatus op de startpagina van skechers.nl en dit naar het adres op het formulier sturen.

Producten retourneren. Als je de producten, waarvoor je een terugbetaling wilt ontvangen, hebt ontvangen, download dan het retourformulier en vul je gegevens in. Gebruik het verzendetiket om het artikel of de artikelen naar ons terug te sturen voor terugbetaling.

Wanneer betalen we de kosten van de retourzending. We zullen de kosten van de retourzending van de producten betalen in overeenstemming met ons retourbeleid.

Hoe we je terugbetalen. Als je je aan de bovenstaande instructies houdt, betalen we je de prijs terug die je voor de producten hebt betaald, inclusief de leveringskosten van het product, via de methode die je hebt gebruikt voor betaling. We kunnen echter inhoudingen doen op de prijs, zoals hieronder beschreven.

Inhoudingen op terugbetalingen als je je recht om van gedachten te veranderen uitoefent. Als je gebruik maakt van je recht om van gedachten te veranderen, kunnen we de terugbetaling van de prijs (exclusief leveringskosten) verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de producten, als dit veroorzaakt wordt door het feit dat je de producten hebt behandeld op een manier die in een winkel niet zou zijn toegestaan. Als we de betaalde prijs terugbetalen voordat we de producten hebben kunnen inspecteren en later ontdekken dat je ze op een onaanvaardbare manier hebt behandeld, moet je ons een passend bedrag betalen.

Wanneer je terugbetaling wordt gedaan. We zullen je terugbetaling doen binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat we de producten van je terug hebben ontvangen.

Onze rechten om het contract te beëindigen

We kunnen het contract beëindigen als je het verbreekt. We kunnen het contract voor een product op elk moment beëindigen door je schriftelijk te informeren als:

  1. je geen betaling aan ons doet wanneer deze verschuldigd is, en je nog steeds geen betaling doet binnen veertien (14) dagen nadat wij je eraan hebben herinnerd dat de betaling verschuldigd is;

  2. je ons niet binnen een redelijke termijn de mogelijkheid geeft om de producten aan je te leveren.

Onze verantwoordelijkheid voor door jou geleden verlies of schade

IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN JOU OF EEN DERDE VOOR GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDIGE, PUNITIEVE OF VERHOOGDE SCHADE, WINSTDERVING OF INKOMSTEN- OF WAARDEVERMINDERING, VOORTVLOEIEND UIT, OF VERBAND HOUDEND MET, EN/OF IN VERBAND MET ENIGE SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN, ONGEACHT (A) OF DERGELIJKE SCHADE TE VOORZIEN WAS, (B) OF WE AL DAN NIET OP DE HOOGTE WAREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN (C) DE JURIDISCHE OF BILLIJKE THEORIE (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) WAAROP DE CLAIM IS GEBASEERD.

ONZE ENIGE EN VOLLEDIGE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID, OM WELKE REDEN DAN OOK, EN JOUW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK, IS BEPERKT TOT HET WERKELIJKE BEDRAG DAT JE HEBT BETAALD VOOR DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE JE VIA ONZE SITE HEBT BESTELD.

De hierboven uiteengezette aansprakelijkheidsbeperking is: (i) alleen van toepassing voor zover toegestaan door de wet en (ii) niet van toepassing op (A) aansprakelijkheid als gevolg van onze grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag en (B) overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van onze handelingen of nalatigheden.

Overmacht. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk ten opzichte van jou, noch worden wij geacht in gebreke te zijn gebleven of deze Voorwaarden te hebben geschonden, voor enige tekortkoming of vertraging in onze prestaties onder deze Voorwaarden wanneer en voor zover een dergelijke tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door of het gevolg is van handelingen of omstandigheden waarover wij geen redelijke controle hebben, met inbegrip van, zonder beperking, overmacht, overstroming, brand, aardbeving, explosie, overheidsmaatregelen, oorlog, invasie of vijandelijkheden (ongeacht of er oorlog is verklaard of niet), terroristische dreigingen of daden, rellen of andere burgerlijke onrust, nationale noodtoestand, revolutie, opstand, epidemie, pandemie, uitsluitingen, stakingen of andere arbeidsgeschillen (al dan niet met betrekking tot ons personeel), of beperkingen of vertragingen die van invloed zijn op vervoerders of onvermogen of vertraging in het verkrijgen van leveringen van adequate of geschikte materialen, uitval van materialen, telecommunicatie of stroom.

Geen verklaringen van afstand

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dit niet dat wij afzien van toekomstige afdwinging van dat recht of die bepaling. Het afstand doen van enig recht of enige bepaling zal alleen van kracht zijn indien het schriftelijk geschiedt en ondertekend is door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van Skechers.

Geen derde begunstigden

Deze Voorwaarden verlenen geen rechten of rechtsmiddelen aan enige persoon anders dan jij, en zijn ook niet bedoeld om dat te doen.

Overdracht 

Je zult geen van je rechten overdragen of je verplichtingen onder deze Voorwaarden delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke beweerde overdracht of delegatie die in strijd is met deze paragraaf is nietig en ongeldig. Geen enkele overdracht of delegatie ontslaat je van enige van je verplichtingen onder deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling geacht te zijn afgescheiden van deze Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

Volledige overeenkomst 

Onze orderbevestiging, deze Voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden van onze Site en ons Privacybeleid worden beschouwd als de definitieve en geïntegreerde overeenkomst tussen jou en ons over de zaken die in deze Voorwaarden zijn opgenomen.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting 

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting is een proces waarbij een onafhankelijk orgaan de feiten van een geschil in overweging neemt en probeert het geschil op te lossen zonder dat er een rechtbank of hof aan te pas komt. Je hebt hier toegang tot de European Online Dispute Resolution (ODR). We zijn niet verplicht om buitengerechtelijke geschillenbeslechting te gebruiken en we onderwerpen ons er momenteel niet aan.

Andere belangrijke voorwaarden

Welke wetten van toepassing zijn op dit contract en waar je gerechtelijke procedures kunt aanspannen. Deze voorwaarden vallen onder Engelse wetgeving en juridische procedures met betrekking tot de producten lopen via Engelse rechtbanken.